تحریریه

سروش نقویان

سروش نقویان

مدیرمسئول پایگاه

سروش نقویان، معمار و روزنامه‌نگار حوزه معماری؛ دبیر سرویس باشگاه و رویداد فصلنامه تخصصی «معماری» (همشهری)

محمد م. یاراحمدی

سردبیر پایگاه

مهندس معمار و از موسسین استودیو «میم‌فا»؛ سردبیر فصلنامه تخصصی «معماری(همشهری)» (از سال ۸۹)؛ روزنامه‌نگار و دبیرسرویس در نشریات مختلف (از سال ۱۳۸۶)

حسین ذبیح‌اله زاده

حسین ذبیح‌اله زاده

دبیر تحریریه و دبیر سرویس «فراخوان»

دانشجوی کارشناسی مهندسی معماری

کاوه اسدپور

کاوه اسدپور

دبیر سرویس «شهرسازی -برنامه ریزی و طراحی شهری»

مدرس دانشگاه؛ پژوهش‌گر در موضوعات شهری؛ فارغ‌التحصیل از دانشگاه‌های مازندران، شهیدبهشتی و هنر اصفهان در رشته شهرسازی

مسعود تقوی

دبیر اسبق سرویس «ترجمان»

پژوهشگر معماری؛ دبیر بخش «نقد» فصلنامه تخصصی «معماری(همشهری)»

محمدصادق یوسف‌زاده

محمدصادق یوسف‌زاده

دبیر سرویس «آمایش سرزمین»

کارشناس ارشد آمایش سرزمین از دانشگاه تهران؛ کارشناسی فلسفه از دانشگاه شهید بهشتی

محسن اکبرزاده

محسن اکبرزاده

دبیر سرویس «معماری معاصر»

از موسسین استودیو معماری «مش‌کات»؛ مدرس دانشگاه؛ پژوهشگر دکتری معماری اسلامی در دانشگاه اصفهان؛ مشاور و دبیر بخش هویت در فصلنامه معماری (همشهری)

رسول صفی‌زاده

رسول صفی‌زاده

دبیر عکس

عکاس معماری؛ دبیر عکس فصلنامه تخصصی معماری (همشهری)

نیما تبریزی

نیما تبریزی

خبرنگار و عضو تحریریه

معمار و طراح، ‌از مؤسسین آتلیه «مان»؛ پژوهشگر معماری در گروه مهرازاب؛ کارشناس ارشد معماری و انرژی از هنرهای زیبا دانشگاه تهران

علی اکبرزاده

علی اکبرزاده

دبیر سرویس «چند رسانه‌ای»
پرهام کریمی

پرهام کریمی

عضو تحریریه، معمار و پژوهشگر معماری و شهرسازی در تورنتو

محدثه عقبایی

مترجم و عضو تحریریه