تحریریه

سروش نقویان

سروش نقویان

مدیرمسئول پایگاه

سروش نقویان، معمار و روزنامه‌نگار حوزه معماری؛ دبیر سرویس باشگاه و رویداد فصلنامه تخصصی «معماری» (همشهری)

Avatar

محمد یاراحمدی

سردبیر پایگاه

مهندس معمار و از موسسین استودیو «میم‌فا»؛ سردبیر فصلنامه تخصصی «معماری(همشهری)» (از سال ۸۹)؛ روزنامه‌نگار و دبیرسرویس در نشریات مختلف (از سال ۱۳۸۶)

حسین ذبیح‌

حسین ذبیح‌

دبیر تحریریه

دانشجوی کارشناسی مهندسی معماری

نیلوفر رسولی

نیلوفر رسولی

دبیر سرویس «ترجمان»

دانشجوی کارشناسی ارشد مطالعات معماری ایران، دانشگاه تهران

محمدصادق یوسف‌زاده

محمدصادق یوسف‌زاده

دبیر ارشد «شهر و سرزمین»

کارشناس ارشد آمایش سرزمین از دانشگاه تهران؛ کارشناسی فلسفه از دانشگاه شهید بهشتی

کامیار صلواتی

کامیار صلواتی

دبیر معماری

کارشناس ارشد مطالعات معماری ایران، دانشگاه تهران

محمدحسین عباسی

محمدحسین عباسی

دبیر «معماری پایدار»

مدیرپایداری شرکت WSP آمریکا عضو جامعه معماران آمریکا عضو و پژوهشگر شورای ساختمان سبز آمریکا

کاوه اسدپور

کاوه اسدپور

عضو ارشد تحریریه

مدرس دانشگاه؛ پژوهش‌گر در موضوعات شهری؛ فارغ‌التحصیل از دانشگاه‌های مازندران، شهیدبهشتی و هنر اصفهان در رشته شهرسازی؛ دبیر سابق سرویس «شهرسازی-برنامه ریزی و طراحی شهری»

Avatar

مسعود تقوی

عضو ارشد تحریریه

دبیر بخش «نقد» فصلنامه تخصصی «معماری(همشهری)»؛ دبیر سابق بخش ترجمان پایگاه «رویدادهای معماری»؛ دانشجوی کارشناسی ارشد مطالعات معماری ایران - دانشگاه تهران

محسن اکبرزاده

محسن اکبرزاده

عضو ارشد تحریریه

از موسسین استودیو معماری «مش‌کات»؛ هیئت علمی دانشگاه؛ دکتری معماری اسلامی در دانشگاه اصفهان؛ مشاور و دبیر بخش هویت در فصلنامه «همشهری معماری»

علی اکبرزاده

علی اکبرزاده

عضو تحریریه

دانشجوی کارشناسی مهندسی معماری

پرهام کریمی

پرهام کریمی

عضو تحریریه

دبیر بخش «معماری جهان» فصلنامه همشهری معماری؛ کارشناس‌ارشد معماری دانشگاه تورنتو؛ کارشناس طراحی محیطی و معماری پایدار دانشگاه اوکد تورنتو؛ فوق دیپلم تکنولوژی معماری کالج نیوکاسل

رسول صفی‌زاده

رسول صفی‌زاده

عکاس

عکاس معماری؛ دبیر عکس فصلنامه تخصصی «همشهری معماری»

نیما تبریزی

نیما تبریزی

عضو تحریریه

معمار و طراح، از مؤسسین آتلیه «سیگما»؛ پژوهشگر معماری در گروه مهرازاب؛ کارشناس ارشد معماری و انرژی از هنرهای زیبا دانشگاه تهران

کانال تلگرام
اینستاگرام