۶۰ سال معماری جهان به روایت تصویر

از دریچه‌ی حدود ۲۰۰ تصویر منتخب آژانس عکس مگنوم / قسمت اول

مطلبی دیگر
گزارشی از نشست هم‌اندیشی «روستا در معماری معاصر»