موزه و یادمان ۱۱ سپتامبر، نیویورک
موزه و یادمان ۱۱ سپتامبر، نیویورک

📽 موزه‌ی شما: چگونه داستان‌های مردم را در طراحی شریک کنیم؟

مروری بر ایده‌های تعاملی و چندرسانه‌ای یادبود ۱۱ سپتامبر نیویورک

یک‌سوم مردم جهان به‌طور زنده شاهد فروریختن مرکز تجارت جهانی در ١١ سپتامبر ٢٠٠١ بودند و یک‌سوم دیگر از مردم جهان ظرف ٢۴ ساعت از آن مطلع شدند (یادتان می‌آید که شما کجا بودید؟). نمایشگاه‌های موزه یادبود ١١ سپتامبر بازتابی از تنوع تجربه مردم جهان از آن روز است.

جیک بارتون، طراح، در این سخنرانی برخی از چیدمان‌های موزه ۱۱ سپتامبر و چند پروژه دیگر مانند لشکر داستان‌ها (Story Corps) را معرفی می‌کند که از طریق ظرفیت‌های نرم‌افزاری و چندرسانه‌ای تماشاگر را به صورت فعالانه درگیر می‌کنند. بارتون نشان می‌دهد چطور از طریق این شیوه طراحی تعاملی حتی می‌توان کاربر را به مشارکت گرفت و محتوای موزه یا یک پروژه تاریخ شفاهی را با داستان‌های مردم عادی تکمیل کرد.

مطلبی دیگر
تهران ششمین شهر پراسترس جهان