یک آدرس دقیق سه‌کلمه‌ای برای هرجایی روی کره زمین!

با کدام ۳ کلمه، کریس شلدریک و گروهش تمام سیاره را به مربع‌های سه متری تقسیم کرده‌اند و به هر واحد، یک کلمه سه‌حرفی مشخص‌کننده اختصاص داده‌اند، مثل مشهور. تابیده. نویسنده‌ها یا بلوک‌ها. مساوی. نژاد که به میلیاردها نفر در سراسر دنیا که آدرس ندارند، آدرسی دقیق داده شود. در این صحبت کوتاه درباره ایده‌ای بزرگ، شلدریک مزایای سیاسی و اقتصادی اختصاص دادن آدرسی دقیق به هر شخص را شرح می‌دهد – از ساختن زیرساخت تا ارسال کمک به منطقه حادثه زده و حتی تحویل پیتزای داغ.

منبع: [button color=”red” size=”normal” alignment=”none” rel=”follow” openin=”samewindow” url=”https://www.ted.com/talks/chris_sheldrick_a_precise_three_word_address_for_every_place_on_earth”]TedTalk[/button]

مطلبی دیگر
۹ توصیه به شهردار جدید