رسول صفی‌زاده

رسول صفی‌زاده

عکاس

عکاس معماری؛ دبیر عکس فصلنامه تخصصی «همشهری معماری»

کانال تلگرام
اینستاگرام