ثبت‌نام اعضای انجمن «معماران برای مردم»

  • لطفا فرم را با دقت و حساسیت پر کنید و تنها در مواردی اعلام آمادگی کنید که به واقع توان و انگیزه‌ی فعالیت در آن را دارید.
  • در این لینک می‌توانید متن معرفی و دلایل تشکیل انجمن را بخوانید.