مسعود تقوی

باغ-پل لندن

روژه‌ی باغ‌پل قرار است یک پُل پیاده‌رو روی رودخانه‌ی تیمز به طول ۳۶۶ متر باشد که علاوه بر خصوصیات یک پُل معمولی، «مکانی» برای ایستادن و استراحت نیز باشد. ایده‌ی این پل را خانوم جوانا لاملی، یک بازیگر انگلیسی، در سال ۹۸ پس از مرگ شاهزاده دایانا مطرح کرد و پس از چند سال -با شهردار شدن دوست کودکیش، بارس جانسون قصد دارد آن را به کمک جانسون، هورویک معماری که در مسابقه‌ی طراحی پُل برنده شد-و پیرسون طراحِ باغ معروف انگلیسی-، اجرایی کند.

مسعود تقوی

عضو ارشد تحریریه

دبیر بخش «نقد» فصلنامه تخصصی «معماری(همشهری)»؛ دبیر سابق بخش ترجمان پایگاه «رویدادهای معماری»؛ دانشجوی کارشناسی ارشد مطالعات معماری ایران - دانشگاه تهران

کانال تلگرام
اینستاگرام