آینده شهر

بیروت با دوچرخه‌سواری زیباتر است

از زمانی‌که  گروه «اثر زنجیره‌ای» از افراد محلی در همه‌ی سنین خواسته به هنرمندان گرافیتی طرفدار دوچرخه تبدیل شوند؛شهرت بد بیروت، پایتخت لبنان به دوستدار دوچرخه نبودن در حال تغییر است.
کانال تلگرام
اینستاگرام