نخستین نمایشگاه راهسازی، راهداری، حمل‌و‌نقل و صنایع وابسته

وزارت راه و شهرساری
راهسازی، راهداری، حمل‌و‌نقل و صنایع وابسته 
زمان‌برگزاری: ۲۸ الی ۳۰ آبان‌ماه ۱۳۹۵
مکان‌برگزاری: تهران/ مصلی بزرگ امام خمینی(ره)
More Stories
نمایش فیلم معماری نورمن فاستر