اعلام نهایی نتایج مسابقه طراحی موکب

نتیجه ی نهایی داوری مسابقه ی طراحی معماری موکب کربلا با همکاری بنیاد تولی و شرکت کنندگان عزیز و همچنین داوران گرامی ارائه می شود. به تبع تمدید زمان های ثبت نام و ارسال اثار، اعلام نتایج نیز اندکی با تاخیر صورت گرفت. اما هم اکنون شاهد آثار برگزیدگان این مسابقه هستیم. امیدواریم در سلسله مسابقات بعدی معماری ما که در زمینه های گوناگون معماری در سطح دانشجویی و حرفه ای برگزار خواهد شد نیز شاهد آثار خوبی از شرکت کنندگان محترم باشیم.

   کد شرکت کننده: MMDC-Y9507-M46

                             نام: محمد هادی صلاح 

                             نمره ی کسب شده: ۲۱٫۸۸

مقام اول
مقام اول

مقام اول
مقام اول

مقام اول
مقام اول

مقام اول
مقام اول

مقام اول
مقام اول

         کد شرکت کننده: MMDC-Y9501-M44

                             نام: احمد نادری

                             نمره ی کسب شده: ۱۹٫۷۳

مقام دوم
مقام دوم

مقام دوم
مقام دوم

مقام دوم
مقام دوم

مقام دوم
مقام دوم

مقام دوم
مقام دوم

         کد شرکت کننده: MMDC-Y9504-M44

                             اعضای گروه: محمد کاظم هوشمند

                             نمره ی کسب شده: ۱۷٫۹۵

 

مقام دوم
مقام دوم

مقام سوم
مقام سوم

مقام سوم
مقام سوم

مقام سوم
مقام سوم

مقام سوم
مقام سوم

مقام سوم
مقام سوم

مقام سوم
مقام سوم

کد شرکت کننده: MMDC-Y9512-M43

                             اعضای گروه: هادی ایمانی مهر

                             کد شرکت کننده: MMDC-Y9504-M45

                             اعضای گروه: امین درویشی

 

                             کد شرکت کننده: MMDC-Y9507-M42

                             اعضای گروه: سحر فخار نژاد، آفاق زره بند

 

                             کد شرکت کننده: MMDC-Y9512-M40

                             اعضای گروه: محمد کرباسچی، نیوشا احمدی، الناز قره ضیاالدین

 

                             کد شرکت کننده: MMDC-Y9510-M49

                             اعضای گروه: رکسانا عراقی، حامد آهنگری، آیدا لشکربلوک

 

                             کد شرکت کننده: MMDC-Y9506-M46

                             اعضای گروه: محمد حسین درکه، علی جواهری محمدی

 

                             کد شرکت کننده: MMDC-Y9511-M48

                             اعضای گروه: محیا قوچانی

 

مقام پنجم
مقام پنجم

مقام پنجم
مقام پنجم

مقام پنجم
مقام پنجم

مقام پنجم
مقام پنجم

مقام پنجم
مقام پنجم

مقام پنجم
مقام پنجم

مقام پنجم
مقام پنجم

مقام پنجم
مقام پنجم

مقام پنجم
مقام پنجم

مقام پنجم
مقام پنجم

مقام پنجم
مقام پنجم

مقام پنجم
مقام پنجم

مقام پنجم
مقام پنجم

مقام پنجم
مقام پنجم

مقام پنجم
مقام پنجم

مقام پنجم
مقام پنجم

More Stories
نشست شب‌های تهران | طهران، روزگار مشروطه