فراخوان سخنرانی‌های تخصصی معماری داخلی، جلسه نخست؛ چرا معماری داخلی؟

سخنرانی‌های تخصصی معماری داخلی، جلسه نخست؛ چرا معماری داخلی؟

سخنران: استاد فریدون کسرایی

زمان: چهارشنبه ۲۹ فروردین‌ماه ۱۳۹۷، ساعت ۱۷

مکان: دانشکده معماری و شهرسازی، پردیس باغ ملی

More Stories
حلقه مطالعاتی «شهر و شهرسازی»