انتشار کتاب «معماری جدید ژاپن، آثار معاصر معماران پیشرو جهانی»

انتشار کتاب «معماری جدید ژاپن، آثار معاصر معماران پیشرو جهانی» ترجمه دکتر الهام اندرودی

معماری معاصر ژاپن به ویژه آثار متمایز جهانی آن، مبانی نظری ویژۀ معماران این کشور را منعکس می‌کند و همچنین روحیۀ ملهم از سنت و ارزش هایملی آنان را به نمایش می­‌گذارد. ویژگی که از هنر تکامل یافتۀ ژاپنی در طول تاریخ و صنعتگری پیشرفتۀ این کشور ریشه گرفته است. در دهۀ اخیر آثارمعماران مهم ژاپنی که به طور متوالی جوایز بین‌المللی (همانند پریتزکر) را دریافت کرده اند، همانند شیگِرو بان (۲۰۱۴)، تویو ایتو (۲۰۱۳)، کازویو سِجیما (۲۰۱۰) و یا پیش از این تادائو آندو (۱۹۹۵)، در کنار معماران مهمی همانند فومیهیکو ماکی و کنزو تانگه به عنوان پیشگامان مدرنیسم،  نوعی کمینهگرایی، نظم و قانونمندی، صنعتگری پیچیده، خلوص و یکدستی، سادگی پالایش شده و تمایل به طبیعت دیده شده و مفاهیمی فرهنگی و اجتماعی مختلفی به چالش کشیده می شوند. این صفات در سبک ها و شیوه های مختلف معماری تاریخی این کشور استمرار داشته و اعتلاء پیدا کرده و به دستاین معماران با زبان معماری امروز باز تعبیر شده اند.

بدین ترتیب ژاپن همانند بسیاری از کشورهای آسیایی به دلیل قرارگیری در معرض تحولات عظیم پس از انقلاب صنعتی در غرب، می بایست واردکنندۀ فرهنگ و فن آوری های جدید باشد. اما به دلیل انتخاب متفکرانه، تلاش برای شناخت فرآیند و تکنیک های صنعتی شدن، تولید هنری و صنعتی بهجای مصرف و علاقه به ریشه های ملی و تاریخی توانسته شخصیت خود را در بازتولید بسیاری از عناصر وارداتی منعکس نماید و خود به تولید کنندۀعمده تبدیل شود. استاد ممتاز معماری و طراح برجسته آراتا ایسوزاکی به درستی عنوان یکی از آثار خود را ژاپن­-گونِگی معماری نهاده است؛ چراکه درقرن حاضر معماران ژاپنی با حفظ هویت تاریخی و جوهرۀ هنر سنتی، آثار مهمی را در جهان پدید آورده  و شیوه های مختص به خود را توسعه داده اند و بهکانون تحرک سبک های نو تبدیل شده اند. با این مقدمه به نظر می رسد که مطالعۀ معماری ژاپن به عنوان یک کشور آسیایی دارای روحیۀ مشترکمی‌تواند در شرایط فعلی کشور ما مورد توجه و با ارزش باشد. معماری که بر باورهای ملی و زمینه های محلی و بومی تأکید دارد و به دنبال ایجاد هویت منحصر به فرد خود است.

به منظور آشنایی بیشتر با آثار مهم معماری معاصر ژاپن در دهۀ اخیر، کتاب حاضر با نام” معماری جدید ژاپن، آثار معاصر معماران برتر جهانی در دهۀاخیر” از انتشارات توتِل، نوشتۀ پروفسور گیتا مِهتا، استاد وابستۀ معماری و طراحی شهری مدرسۀ تحصیلات تکمیلی معماری، برنامه ریزی و حفاظت (GSAAP) دانشگاه کلمبیا در آمریکا و خانم دایانا مک دانِلد، استاد دپارتمان تاریخ هنر دانشگاه تِمپل، پردیس ژاپن، توکیو ترجمه شده است. در مقدمۀاین کتاب آقایان سِزار پِلّی و فُومیهیکو ماکی به توصیف معماری ژاپن پرداخته اند. پیش گفتار فُومیهیکو ماکی به لحاظ مرور شیوۀ ورود مدرنیسم به ژاپن ورویکرد معماران ژاپنی از جمله خود وی نسبت به تاریخ و فرهنگ گذشته جالب توجه است. در این کتاب بیش از ۱۵۰ اثر معماری ساخته شده پس از سال ۲۰۰۰ با رویکرد تحلیلی نسبت به طرح، سازه، بستر تشریح شده‌اند. این نمونه­‌ها در هفت دستۀ مسکونی، فرهنگی، آموزشی، اداری، تجاری، شهری وباززنده سازی با شناسنامه مختصری شامل نام طراح و سال ساخت دسته‌بندی شده‌اند و پلان ها، نماها، مقاطع و تصاویر فضاهای داخلی و خارجی ارایه شده‌اند. نثر توصیفی شیوا و گویا است و اطلاعات مربوط به ساختار، سازه، تأسیسات و شیوۀ اجرای هر اثر ارایه شده است. نکتۀ مهم مؤثر بر انتخاب کتاب،بیان اندیشه ها و نقد مبانی نظری طراحی معماران پیشرو جهانی در ساخت آثار معرفی شده است.

تألیف: پروفسور گیتا مهتا، دایانا مک دانلد
ترجمه: دکتر الهام اندرودی
ناشر: انتشارات جهاد دانشگاهی قزوین
تاریخ انتشار: ۱۳۹۶
تعداد صفحات: ۲۶۶
قیمت: ۵۵۰،۰۰۰ ریال

 انتشارات جهاد دانشگاهی قزوین 

More Stories
کارگاه برنامه ریزی شهری بر اساس الگوی اسلامی پیشرفت