گالری اسکیس و کروکی برون‌وقال

گالری اسکیس و کروکی آثار سمیرا کاظمی

زیر نظر مستقیم دکتر مرتضی صدیق

مدیر برگزاری: انوشه سادات فاضلی‌فرد

زمان: ۱۰ اسفندماه ۱۳۹۶، ساعت ۱۵ الی ۱۸ بعد از ظهر

مکان: تهران، خیابان موحد دانش، کوچه باقرالنمر، شماره ده

موسسه فرهنگی اکو

More Stories
فراخوان کامل جایزه ساختمان سال ۱۳۹۶ ایران