دومین همایش ملی گردشگری : فرصت ها و جاذبه ها با محوریت تبریز ۲۰۱۸

گردشگری، سیاست گذاری و برنامه ریزی

گردشگری، هنر و میراث فرهنگی

گردشگری، معماری و شهرسازی

گردشگری، امنیت و توسعه پایدار

گردشگری، ارتباطات و فناوری

گردشگری، اقتصاد و کارآفرینی

گردشگری، تجارت و بازاریابی

گردشگری، جغرافیا و محیط زیست

گردشگری، سلامت و درمان

گردشگری، آموزش و دانشگاه

گردشگری، زیارت و معنویت

گردشگری، ارتباطات و دیپلماسی عمومی

گردشگری، عکاسی و سینما

محورهای ویژه

گردشگری، پیشینه و هویت آذربایجان

گردشگری، زبان و ادبیات آذربایجان

گردشگری، هنر و موسیقی آذربایجان

گردشگری، رویداد تبریز۲۰۱۸

گردشگری، جایگاه فرهنگی، تاریخی تبریز

تاریخ برگزاری: ۱۵ و ۱۶ اردیبهشت ۱۳۹۷

آخرین مهلت ارسال اصل مقالات: ۲۵ اسفند ۹۶

اعلام نتایج داوری اصل مقالات:  ۳۰ فروردین ۹۷

آخرین مهلت ثبت نام: ۲۰ فروردین ۹۷ الی ۳۰ فروردین ۹۷

برگزار کننده: دانشگاه پیام نور استان آذربایجان شرقی
تلفن تماس با دبیرخانه: ۳۴۷۷۳۱۰۸-۰۴۱

More Stories
نشست زمینه گرایی در معماری معاصر