نشست هنر، طبیعت، شهر

هشتمین همایش مطالعات عالی پدیدارشناسی منظر شهری

سازمان زیباسازی شهر تهران و پژوهشکده نظر
سخنرانان
ناتالی بلان: استاد پاریس دیدرو-۷ و مدیر لابراتوار چند رشته ای لادیس
بهنام زنگی: نایب رئیس انجمن علمی پژوهش های هنری ایران

موضوعات نشست
– آشتی طبیعت و شهر: پارادایم منظر آینده / ناتالی بلان
– شهر در پرتو هنر / بهنام زنگی
-تبیین نسیت نظریه های زیباشناسی، طراحی و منظر شهر / امین حبیبی
– باغ مجسمه، تعامل هنر و طبیعت / پدیده عادلوند
– جایگاه طبیعت در مداخلات زیباشناسانه مدیریت شهر تهران / مریم السادات منصوری
– نورپردازی درختان در منظر شبانه تهران / گلنار کشاورز

زمان: دوشنبه ۸ شهریور ماه ۱۳۹۵ ساعت ۱۳:۳۰ الی ۱۹
مکان: موزه هنرهای معاصر تهران
*آغاز ثبت‌نام از تاریخ ۱۳ مرداد از طریق وب سایت پژوهشکده نظر

 

 

More Stories
روایت شهردرشب؛ جستاری برنورپردازی شهری بعنوان یک لایه از زیرساخت شهری