سومین نشست علمی کارگروه زندگی پیاده در شهر


سومین نشست علمی کارگروه زندگی پیاده در شهر

گفتمان زندگی پیاده؛ فرصت‌ها و چالش‌ها

سخنرانان:
دکتر سیدامیر منصوری
دکتر بهروز میرزائیان جلالی
مهندس مهرداد ایروانیان


زمان: دوشنبه/۱۳۹۶/۱۰/۴
مکان: سالن اصلی مرکز همایش های شهر شیراز، جنب شورای اسلامی شهر

شهرداری شیراز

More Stories
کارگاه علمی بازشناسی و احیا حصارچینه‌ای باغ‌های تاریخی