نشست مطالعات بافت و معماری تاریخی بندرکنگ


مطالعات بافت و معماری تاریخی بندرکنگ

محورهای سخنرانی:
دستیابی به الگوی معماری معاصر زمینه‌گرا در بافت تاریخی
معماری اندیشه از ایده تا کانسپت

سخنرانان:
دکتر شیوا آراسته | مدرس دانشگاه، پژوهشگر حوزه معماری زمینه‌گرا
دکتر سیامک پناهی| استادیار دانشگاه آزاد ابهر


زمان: شنبه ۱۳ آبان‌ماه ۱۳۹۶
ساعت‌برگزاری: ۱۵ الی ۱۷
مکان‌برگزاری: دانشگاه تربیت مدرس، سالن شهید مطهری

دانشگاه تربیت مدرس، معاونت فرهنگی و اجتماعی

More Stories
سومین کارگاه مسابقه طراحی قوام‌الدین شیرازی