گفتمان هنر و معماری «حافظیه و شعر گدار»

دویست و پنجاه و چهارمین گفتمان هنر و معماری
«حافظیه و شعر گدار»

پنل گفتگو:
بهاءالدین خرمشاهی
ویکتور دانیال
گلنار تاجدار

دبیر پنل:
خوبچهر کشاورزی

زمان: چهارشنبه ۱۹ مهر ۱۳۹۶، ساعت ۱۵:۳۰ الی ۱۸
مکان: موزه هنرهای دینی امام علی (ع)، خیابان ولیعصر، بالاتر از ظفر، بلوار اسفندیار، پلاک ۳۵


انجمن مفاخر معماری ایران

More Stories
نشست کتیبه‌ها در معماری ایران