مدرسه تابستانی بین‌المللی اصفهان


مدرسه تابستانی بین‌المللی اصفهان
شهری که رودخانه‌اش در حال از دست رفتن است.


زمان: ۳۱ مردادماه تا ۸ شهریور
مکان: دانشگاه هنر اصفهان توحید خانه

دانشگاه هنر اصفهان با همکاری مدرسه ملی عالی معماری ورسای فرانسه برگزار می‌کند

More Stories
نشست «تولید فضای شهری؛ از مشهدسر تا بابلسر»