نشست رونمایی از کتاب فوکو برای معماری


نشست رونمایی از کتاب فوکو برای معماری
به بهانه‌ی ترجمه و انتشار کتاب «فوکو برای معماران»

سخنرانان:
شیرین وکیلی 
احسان حنیف


*حضور برای عموم آزاد است. 
*برای حضور رزرو الزامی است.
زمان بر گزاری : چهارشنبه ۱۴تیر
ساعت: 
۱۸:۰۰
مکان: کانون معماران معاصر


کانون معماران معاصر

More Stories
نشست تخصصی «بررسی گچبری در معماری دوران سلجوقی و ایلخانی»