نمایش فیلم آنتونی گائودی


موضوع: نمایش فیلم آنتونی گائودی

سخنران: رضا غسگری


زمان: پنجشنبه ۲۵خردادماه ۱۳۹۶
ساعت: ۱۷ تا ۱۹
مکان: خانه هنرمندان تالار استاد شهناز
جامعه مهندسان معمار ایران
More Stories
نشست بررسی پروژه مرمت و تغییر کاربری ساختمان پست ایران