سومین کارگاه مسابقه طراحی قوام‌الدین شیرازی

سازمان نظام مهندسی ساختمان استان فارس
سومین کارگاه مسابقه طراحی قوام‌الدین شیرازی
زمان: ۱ اردیبهشت تا ۱۲ اردیبهشت ۱۳۹۶
مکان: شیراز. روبروی باغ عفیف‌آباد گذر قوام‌الدین
برای کسب اطلاعات بیشتر به وبسایت www.q-arch.ir مراجعه فرمایید
More Stories
نشریه اینترنتی نوسازی، شماره ۴۶، اسفند ۱۳۹۶