نمایشگاه عکس شهر به من نگاه کن

شرکت عمران و بهسازی شهری ایران(مادر تخصصی) / موسسه رویدادهای مهندسی صبا
موضوع:
نمایشگاه عکس شهر به من نگاه کن

نمایشگاه عکس‌های:
کارین کریم مسیحى

گشیایش: ۲۸ بهمن‌ماه ساعت ۱۵ تا ۱۹
بازدید: شنبه تا پنجشنبه ۹ تا ۱۷
نمایشگاه تا ۸ اسفندماه ادامه دارد.
مکان: میدان فلسطین، طالقانی غربی، پلاک ۵۱۴، خانه گفتمان شهر و معماری
More Stories
نشست فرهنگ و هنر ساسانی در شمال ایران با محوریت دیوار تاریخی گرگان