نشست «باز زنده سازی حیات اجتماعی در بافت‌های فرسوده شهری مشهد»

پژوهشکده ثامن

قصه شهر بیستم
موضوع:

«باززنده سازی حیات اجتماعی در بافت‌های فرسوده شهری مشهد»

با شروع مداخلات گسترده در شهرها و ضعف برنامه‌ریزی شهری به لحاظ اجتماعی، فرهنگی و زیست شهری بخصوص در فرآیندهای توسعه کلان‌شهرهای ایران همچون شهر مشهد، بافت‌های تاریخی و قدیمی به بافت‌های ناکارآمد و پس از آن به بافت‌های فرسوده تبدیل شده است. این موضوع نه تنها در تغییرات کالبدی، بلکه در فضای زیستی و حیات اجتماعی ساکنان و شاغلان آن مناطق، موثر و از آن‌ها اثر پذیر بوده است.
تباهی و تضییع فضای زیست شهروندی و حیات اجتماعی در بافت های فرسوده شهری با توجه به جابجایی های گسترده جمعیت، تغییرات بنیادی کاربری‌ها و جایگزینی کاربری‌های پشتیبان خدمات و… به وضوح قابل مشاهده است.

با حضور:
محمدباقر طباطبایی؛ معمار و پژوهشگر شهری
حمید مسعودی؛ پژوهشگر اجتماعی

* حضور برای عموم آزاد و رایگان است.
* جهت حضور ثبت نام الزامی میباشد.
* علاقه مندان می توانند در روز جمعه مورخ ۱۰ دی ساعت ۱۰ صبح از طریق سامانه ثبت نام قصه شهر به آدرس ‏@ghesseh_shahr_bot در این جلسه ثبت نام نمایند.

زمان: دوشنبه ۱۳ دی ۹۵، ساعت ١۶ الی ١٩
مکان: مشهد، سناباد ۴١، چها راه اول سمت راست، پژوهشکده ثامن

More Stories
فراخوان کاخ‌گردی مرکز معماری ایران