نشست تعیین ابعاد سیاسی فضای شهری در ایران

شرکت عمران و بهسازی شهری ایران (مادر تخصصی) وزارت راه و شهرسازی

هجدهمین نشست با موضوع:
«تعیین ابعاد سیاسی فضای شهری در ایران»

سخنران:
دکتر محمدرضا حافظ‌نیا

زمان: سه‌شنبه ۶ آذر ماه ۱۳۹۵، ساعت ۱۶ الی ۱۸
مکان: خیابان طالقانی غربی، میدان فلسطین، پلاک ۵۱۴، خانه گفتمان شهر و معماری (خانه وارطان)
More Stories
جین گنگ برنده جایزه معتبر معماری مارکوس ٢٠١٧