داستان نوسازی شهر؛ قوانین جدید بلای جای محله‌هایی با اقلیت‌های نژادی

در این سخنرانی پر احساس، ماجورا کارتر برنده‌ی جایزه مک آرتور، مبارزه‌ی خود را برای عدالت محیطی در برانکس جنوبی شرح می‌دهد و نشان می‌دهد که چگونه محله‌هایی با اقلیت‌های نژادی به دنبال وضع قانون‌های نادرست شهری بیشتر رنج می‌برند و آسیب می‌بینند.

منبع:TedTalk

مطلبی دیگر
آسمان‌خراش‌های گِلی ۵۰۰ ساله‌