کاربرد تحقیق در طراحی معماری

فراخوان ارسال مقاله دو فصلنامه علمی تخصصی، دانشجویی معماری و شهرسازی شوادون

مدیر مسئول: دانشگاه جندی‌شاپور/علی مدرس اسفه فراخوان مقاله: نشریه شوادون در یازدهمین شماره خود از تمامی علاقه‌مندان به فعالیت‌های پژوهشی و مقاله نویسی به خصو...
کانال تلگرام
اینستاگرام