پژوهشکده نظر

نهمین همایش کارگاه مطالعات عالی پدیدارشناسی منظرشهری با موضوع «فضاهای نوین جمعی»

برگزارکنندگان سازمان زیباسازی شهر تهران پژوهشکده نظر شماره تماس دبیرخانه همایش: ۶۶۹۱۶۹۸۳ مطالعات نظری مراکز تجاری در منظر شهری، یک عنصر ساخ...

برنامه ریزی اقتدارگرا؛ رونمایی از کتاب «نقد و بررسی طرح جامع تهران ۸۶»

پژوهشکده هنر، معماری و شهرسازی نظر نشست کتاب برنامه ریزی اقتدارگرا؛ رونمایی از کتاب «نقد و بررسی طرح جامع تهران ۸۶» سخنرانان: ناصر برائی علیرضا عندلیب سی...
کانال تلگرام
اینستاگرام