واسیلی کاندینسکی

نظریه‌ی رنگ کاندینسکی در معماری

 هنر واسیلی کاندینسکی رابطه بین رنگ و ناظرانش را کاوش کرد. او با پذیرش رنگ به عنوان ناقل اولیه‌ي بیان، از خاکستری‌ها، قهوه‌ای‌ها و سیاه‌های کوبیسم اجتناب کرد. بنابراین در عمل او نقاشی را از نیاز به ترسیم یک کاملا جدا کرد. هدف هنر کاندینسکی این بود که موسیقی را در وسیله‌ای پلاستیکی تسخیر کند، تا همان احساساتی را برانگیزد که یک قطعه موسیقی می‌تواند از طریق سایه‌ها و رنگ‌ها مولد باشد.

دسترسی آنلاین به بیش از ۳۲۰۰۰ شی‌ء هنری از باوهاوس در وبسایت موزه‌ی هاروارد

مترجم: علی جاودانی قطعاً همه‌ی شما نام مدرسه‌ی باوهاوس را در کتاب‌های تاریخ معماری خوانده‌اید و لابد آن‌ها را متخصصان بی‌احساس فناوری و طرفدار بناهای بی‌چهره...
کانال تلگرام
اینستاگرام