معرفی کتاب

برنامه ریزی اقتدارگرا؛ رونمایی از کتاب «نقد و بررسی طرح جامع تهران ۸۶»

پژوهشکده هنر، معماری و شهرسازی نظر نشست کتاب برنامه ریزی اقتدارگرا؛ رونمایی از کتاب «نقد و بررسی طرح جامع تهران ۸۶» سخنرانان: ناصر برائی علیرضا عندلیب سی...
کانال تلگرام
اینستاگرام