علی اعطا

مسابقه ملی و ورکشاپ اسکیس طراحی المان و لنداسکیپ ورودی دانشگاه یادگار امام خمینی (ره)

با توجه به اینکه دانشگاه آزاد اسلامی واحد یادگار امام خمینی (ره) شهر ری به عنوان «قطب علمی شبکه های ارتباطی و حمل و نقل» برگزیده شده است، گروه معماری این دانش...

فراخوان گفتمان نقد معماری و شهرسازی با موضوع «انتظارات حرفه از شهردار آینده»

دویست و یکمین جلسه گفتمان از سلسله گفتمان های نقد معماری و شهرسازی موضوع: انتظارات حرفه از شهردار آینده سخنرانان: علی اعطا، پیروز حناچی، حجت الله میرزایی، س...

نشست «آیا برای اهالی حرفه‌ی معماری و شهرسازی، مسئولیت‌هایی فراتر از وظایف حرفه‌ای قائلیم»

نحوه برگزاری جلسات به این صورت است که دو گروه با دو دیدگاه مختلف درباره یک موضوع واحد گفتگو خواهند کرد. افراد هر دو گروه از شخصیتهای برجسته و شناخته شده انتخاب ...
کانال تلگرام
اینستاگرام