سید محمد بهشتی

نمایشگاه طرح‌های مسابقه کارگاهی اول و نظرسنجی عمومی به منظور شناسایی طرح منتخب مردم

موضوع‌: گردهمایی پایانی مسابقه کارگاهی اول دربند؛ شمیران: آب/ رود دره/ ما مردمان با حضور و سخنرانی‌:  دکتر محمد علی نجفی | شهردار تهران دکتر پیروز حناچی | ...

نشست شهر همگان

سلسه نشست‌های نقد پژوهش‌های شهری نشست سی‌ودوم: سه‌شنبه ۲۸/ شهریورماه/۱۳۹۶ موضوع: شهر همگان سخنران: سید مهدی معینی دبیر نشست: حسین ایمانی جاجرمی اعض...

حکایت ققنوس و خاکسترهای تردید؛ نصایحی راهبردی در«بازآفرینی شهری»، دل‌مشغولی این روزهای حکمرانان شهر

باید گفت با وجود تمام تمهیدات درنظرگرفته‌شده برای دستیابی به نتایج ملموس و قابل مشاهده در بافت‌ها و محله‌های شهری، همچنان سؤالاتی در ذهن متبادر است که این واژه نیز عینا همانند «توسعه پایدار» چگونه خواهد توانست از مقیاس کلان یک رویکرد، خود را به پایین‌ترین و نزدیک‌ترین سطوح اثر‌گذاری و اجرائی‌شدن در امر ارتقای کیفیت زیست در شهرها برساند؟

نشست تببین ضرورت توجه به معماری راه در طراحی و مدیریت بهره برداری راه های برون شهری

شرکت مادر تخصصی عمران و بهسازی شهری ایران‌نشست تببین ضرورت توجه به معماری راه در طراحی و مدیریت بهره برداری راه های برون شهری با محور: «معماری راه؛ رهیافتی نو...
کانال تلگرام
اینستاگرام