رامبد ایلخانی

نشست «معماری برای جایزه یا جایزه برای معماری؟» ؛ از سلسله نشست ۱۰گفتار معماری

چهارمین جلسه از سلسله نشست های ده گفتار معماری با حمایت شرکت کی دبلیو سی، ۱۸ آذر ماه ۹۵ در سالن همایش دکتر محمود افشار برگزار می گردد. نحوه برگزاری جلسات به ای...
کانال تلگرام
اینستاگرام