حقوق شهروندی

نشست اقشار آسیب پذیر و حقوق شهروندی در محدوده‌های و محله‌های هدف بازآفرینی شهری

وزارات راه و شهرسازی شرکت عمران و بهسازی شهری ایران(مادرتخصصی)نشست پایانی جمع‌بندی نشست‌های پیشین و هم‌اندیشی با حاضرین پیرامون راهکارهای تحقق حقوق شهروندی اق...

دفتر یازدهم با محور «اقشار آسیب‌پذیر و حقوق شهروندی در محدوده‌ها و محله‌های هدف»

شرکت مادرتخصصی عمران و بهسازی شهری ایران‌ با محور موضوع نشست اول: رویکردهای نظری و مفهومی به حقوق شهروندی اقشار آسیب‌پذیر سخنرانان: دکتر ملیحه شیانی د...
کانال تلگرام
اینستاگرام