پس از تکمیل اطلاعات زیر، گذرواژه برای شما ارسال می‌شود.

آرش بصیرت

گفتمان نقد معماری و شهرسازی با عنوان «در مسیر تحقق معماری معاصر ایران»

انجمن صنفی مهندسان مشاور معمار و شهرسازموضوع: یکصد و هفتاد و چهارمین جلسه گفتمان از سلسله گفتمان های نقد معماری و شهرسازی با عنوان «در مسیر تحقق معماری معاصر ...