ویزور

تصاویری گرافیکی از ترکیب نشانه های معماری و تاریخ سینما

فدریکو بابینا معمار و تصویرسازی است که با ترکیب نشانه‌های معماری و صحنه‌هایی از فیلم‌های مشهور تاریخ سینما دست به طراحی مقاطع ای گرافیکی زده است. مقاطع طراحی‌ش...

نمایشگاه آثار الکساندر برودسکی در موزه طراحی معماری برلین؛ طرح هایی بر مرزهای تخیل و واقعیت

از 13 مارس تا 5 ژوئن، موزه طراحی معماری بنیاد چوبان در برلین، نمایشگاهی از آثار معمار و هنرمند نحسین شده ی روسی، الکساندر برودسکی، برگزار می نماید. این نمایشگاه...
کانال تلگرام
اینستاگرام