آپاراتخانه

رویدادهای معماری

ذرات معلق در هوا از دید ماهواره ناسا

ذرات ریز جامد و مایع معلق در اتمسفر را Aerosol می‌نامند. شن‌های معلق در باد، نمک دریا، خاکستر آتش‌فشان‌ها، دود ناشی از آتش‌سوزی جنگل‌ها و آلودگی ناشی از کارخانه...

نمایش ترافیک هوایی جهان به کمک فضایی‌سازی داده‌ها

در دنیای امروز، تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری بدون داشتن آمار و اطلاعات به‌روز و هماهنگ و فراگیر در واقع نامدیریتی است. نکته مهم در ارائه‌ی آمار و اطلاعات نحوه‌ی ارائ...

عکاسی، ابزاری برای ثبت معماری؛ استادیوم ملی المپیک کامبوج

ورجیل سایمون برتراند، عکاس فرانسوی، از استادیوم ملی المپیک کامبوج عکس‌های منحصربه‌فردی تهیه‌کرده است. این استادیوم به‌عنوان یکی از برجسته‌ترین پروژه‌های معماری ...