دیدبان فراخوان

شصت و سومین نشست از سلسله نشست های تخصصی شرکت عمران و بهسازی شهری ایران برگزار می شود

شصت و سومین نشست از سلسله نشست های تخصصی شرکت عمران و بهسازی شهری ایران  با عنوان «تدوین برنامه ارتقاء کیفیت زندگی در مرکز تاریخی شهر تهران  » روز سه شنبه مورخ ...

فراخوان ثبت نام دومین کنفرانس بین المللی شهرسازی ، مدیریت و توسعه شهری

پس از برگزاری موفق اولین دوره کنفرانس بین المللی شهرسازی، مدیریت و توسعه شهری با عنایت پروردگار متعال، دومین دوره این کنفرانس با همکاری دانشگاه ها، انجمن ها و س...
کانال تلگرام
اینستاگرام