دیدبان فراخوان

نمایشگاه «محدوده»

نمایشگاه «محدوده» در گالری سایه با همکاری فواد علیجانی، جمعه ۱ دی ماه افتتاح میشود و تا تاریخ ۱۹ دی ماه برپا خواهد بود. این نمایشگاه چندرسانهای با مشارکت آنیم...
کانال تلگرام