پس از تکمیل اطلاعات زیر، گذرواژه برای شما ارسال می‌شود.

دیدبان فراخوان

همایش ملی چالش‌ها و راهکارهای آموزشی و پژوهشی منابع طبیعی و محیط زیست ایران در هزاره سوم

دانشگاه تهران/ سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور/ سازمان حفاظت محیط زیست و ...موضوع: همایش ملی چالش‌ها و راهکارهای آموزشی و پژوهشی منابع طبیعی و محیط زیست...