دیدبان فراخوان

نشست شهر همگان

سلسه نشست‌های نقد پژوهش‌های شهری نشست سی‌ودوم: سه‌شنبه ۲۸/ شهریورماه/۱۳۹۶ موضوع: شهر همگان سخنران: سید مهدی معینی دبیر نشست: حسین ایمانی جاجرمی اعض...
article placeholder

فراخوان ملی مسابقه طراحی یادمان «سربلند» پاسداشت مقام شهید محسن حججی

شهدای ما درس هایی از عاشورا گرفتند که آن ها را بیش از همگان به خدا نزدیک کرد و اکنون شهدای مدافع حرم و تویی که نام تو در صدر بلند است، نگاه مغرور تو به آن بد ...