تحریریه سرویس چند رسانه‌ای

📽 آرامگاه خواجه احمد یسوی در ترکستان

آرامگاه «خواجه احمد یسوی» یک از اماکن مهم مذهبی نه‌تنها برای قزاق‌ها بلکه برای کل مسلمانان آسیای مرکزی و فراتر از آن به شمار می‌رود و همه‌ساله هزاران نفر از مرد...

📽 برج بایترک در شهر آستانه، نماد پرنده خوشبختی

 برج  بایترک «Astana-Bayterek» سمبل شهر آستانه است. ترجمه نام آن از زبان قزاقی به معنای درخت بلند صنوبر است. این بنای یادبود، یک برج فلزی بلند است که کره‌ای عظی...

📽چگونه معماری در سوریه زیر بنای جنگی خشن شد؟

چه چیزی منجر به جنگ در سوریه شد؟ فشار، خشکسالی و اختلافات مذهبی نقشهای کلیدی داشتند. ولی مروا الصبونی اعتقاد به عامل دیگری دارد: معماری. او از طریق اینترنت از ش...

تد: بازآفرینی مجتمع مسکونی

«موشه سفدی» در سال 1967 با بازاندیشی در باره‌ی ساخت یکپارچه آپارتمان، پروژه‌ی هبیتات ۶۷ را ساخت که به هر واحد حس بی‌نظیری از گشودگی را می‌داد. تقریبا ۵۰ سال پس ...
کانال تلگرام
اینستاگرام