چرا برج‌های براق شیشه‌ای برای زندگی شهری بد هستند؟

به عقیده جاستین دیویدسون یک دگرگونی ترسناک در حال رخ دادن در شهرهاست. از هیوستون در تگزاس تا گوانزو در چین، برج‌های براق با بتون و فلز و نمای شیشه‌ای مانند موجودات اشغال‌گر در حال سر درآوردن در شهرها هستند. دیویدسون ما را به فکر کردن درباره آناتومی شهرمان وا‌ می‌دارد، اینکه چگونه نمای بیرونی ساختمان‌ها تجربه شهری ما را شکل می‌دهند – و تمام آنچه از دست خواهد رفت وقتی معماران دیگر از تمام مصالح موجود استفاده نکنند.

منبع: [button color=”red” size=”normal” alignment=”none” rel=”follow” openin=”samewindow” url=”https://www.ted.com/talks/justin_davidson_why_shiny_glass_towers_are_bad_for_city_life”]TedTalk[/button]

مطلبی دیگر
WiredScore: آیین‌نامه‌ای جدید برای بررسی کیفیت اتصال به اینترنت در ساختمان‌ها