نسل بعدی معماران و طراحان آفریقایی

نسل بعدی معماران و طراحان آفریقایی

کریستین بنیمانا قصد دارد شبکه‌ای از معمارانی ایجاد کند که می‌توانند به رونق و شکوفایی شهرهای در حال انفجار آفریقا، به شیوه‌های پایدار و عادلانه کمک کنند و رشد را با ارزش‌هایی که منحصر به آفریقا هستند همسو کنند. از نیجریه تا بورکینافاسو و فراتر از آن، او نمونه‌هایی را مثال می‌زند که معماری، جوامع را به هم پیوند داده است. یک جنبش آفریقایی از معماران، طراحان و مهندسان این قاره در جامعه‌ای دور از وطن، از هم یاد می‌گیرند و الهام‌بخش یکدیگر هستند، و بنیمانا از ما دعوت می‌کند تا آینده شهرهای آفریقایی را به‌عنوان انعطاف‌پذیرترین و اجتماعی‌ترین شهرهای این کره خاکی تصور کنیم.

منبع: 

TedTalk
مطلبی دیگر
وجود ۶۰‌ هزار هکتار سکونت غیررسمی در کشور