چگونه نقاشی می‌تواند جوامع را متحول کند؟

چگونه نقاشی می‌تواند جوامع را متحول کند؟

جرویین کول هاس [۱]و دره اورهان [۲]هنرمندانی هستند که با نقاشی بر تمام دیوارهای همسایه‌ها و مشارکت کسانی که آنجا زندگی می‌کنند از مناطق حومه ریو تا خیابان‌های شمال فیلادلفیا، به خلق هنر عوامانه می‌پردازند. عامل موفقیت پروژه آنان چیست؟ این دو هنرمند در این ویدئوی بامزه و الهام‌بخش، از هنر خود، در وهله اول و اهمیت کباب خوردن با همسایه‌ها می‌گویند.

[divider]پی‌نوشت[/divider]

[۱] Jeroen Koolhaas

[۲] Dre Urhahn

[divider]منبع[/divider]

 [button color=”red” size=”normal” alignment=”none” rel=”follow” openin=”samewindow” url=”https://www.ted.com/talks/haas_hahn_how_painting_can_transform_communities”]TedTalk[/button]

مطلبی دیگر
حفاظت از فرهنگ و تاریخ سوریه در برابر هجوم داعش/ CyArk