چگونه از فروپاشی شهرهایی با رشد سریع جلوگیری کنیم

خشونت در جهان در مسیر کاهش است، اما در شهرهای بسیار شلوغ نیم‌کره جنوبی زمین – شهرهایی مانند آلپو، بوماکو و کاراکاس – خشونت عملاً  در حال افزایش است و البته مواردی چون تجارت مواد مخدر، بیکاری گسترده و ناآرامی اجتماعی به آن دامن می‌زند. محقق امنیت، رابرت موگا، توجه ما را به این «شهرهای شکننده» جلب می‌کند که با وجود زیرساخت ضعیف و دولت ناکارآمد، سریعاً در حال رشد هستند. او چهار ریسک مهم را که پیش روی ماست نشان داده و راهی را برای برون‌رفت پیشنهاد می‌کند.

منبع:TedTalk

مطلبی دیگر
رایحه دین زدایی در مسابقه طراحی نمازخانه اراضی عباس‌آباد