معماری الگوریتمی؛ تغییر شهرها به میل ماشین، نه انسان

این فیلم کوتاه تلاش دارد مخاطبین خلاق را به دنبال سخنرانی کوین سالوین پیرامون چگونگی تاثیر الگوریتم ها بر جهان ما جذب کند. این اثر که از سرویس‌های گوگل ارث و استریت ویو به صورت دو بعدی و سه بعدی استفاده کرده،یک دنیای غیر واقعی و غیر منطبق با دنیای واقعی را به تصویر می کشد که این لک ها، پرش ها،تصاویر پیکسلی شده،استعاره از این دارد که ابر شهر های قرن بیست و یکمی ما از نظر فیزیکی تغییر خود را با توجه به نیاز الگوریتم های کامپیوتری منطبق می کنند تا نیاز های کاربران کامپیوتر ها،یعنی انسان ها.

مطلبی دیگر
معماری در خدمت عملیات روانی: طراحی سلول‌های زندان با الهام از هنر مدرن