📽فلزی که نفس می کشد!

ساختمان‌های مدرن با پنجره‌هایی از سقف تا کف، نما و دید بسیار مطلوبی را ارائه می‌دهند، اما انرژی بسیار زیادی برای خنک شدن نیاز دارند. «دوریس‌کیم‌سونگ» در حال کاربر روی فلز‌های زنده‌ی حرارتی (thermo-bimetals) است، متریالی هوشمند که رفتاری همانند پوست انسان دارد و می‌تواند به صورتی پویا و پاسخگو یک اتاق را از نور خورشید حفظ کند و به تهویه هوا بپردازد.

 

مطلبی دیگر
بزرگ شدن در خانه‌‌ای شیشه‌ای: دختر یک معمار از سایه‌ی مدرنیسم می‌گوید