معماری در خانه ای در جامعه خودش

وقتی خاویر ویلاتا مأمور شد که در آدیس آبابا یک مرکز تجاری چندطبقه بسازد،وحشت‌زده شد، چراکه سایر مراکز خرید، همگی خصوصیات معماری مدرنی را بروز می‌داد که او از آن‌ها متنفر بود، بی‌فایده ، برج‌ها شیشه‌ای که برای ساخت و استفاده نیاز به مقدار زیادی انرژی داشت،که هیچ‌کدام از این‌ها مناسب افریقا نبود.

در این سخنرانی جذاب، خاویر، از داستان پیروزی خود می‌گوید، انتخاب راه‌حلی جایگزین، مهار و استفاده از طبیعت، الگوبرداری از فرهنگ بومی، و طراحی ساختمانی مناسب بافرهنگ مردم جامعه، یک ساختمان آیکونیک و زیبا.

مطلبی دیگر
طراحی یادمان در فضای شهری دویست ساله ایندیانا