ساختمانی که خودش را بازسازی می‌کند

مروری بر فناوری مصالح شبه‌زنده ساخته‌شده از پیش‌سلولی‌ها

ونیز در حال غرق شدن است. برای نجاتش، راشل آرمسترانگ استفاده از مصالح شبه‌زنده‌ای متشکل از پیش‌سلولی‌ها را پیشنهاد می‌دهد که می‌توانند با جذب کربن از هوا رشد و آثار آسیب‌ها را به صورت خودکار بازسازی کنند.

مطلبی دیگر
سوگیموتو اغلب وقتی از سالن‌های سینما عکاسی می‌کرد که خالی بود تا در تصاویرش حس ترس و صحنه‌های آخرالزمانی به وجود آید.
جلوه‌ی سینماهای روشنِ خموش؛ روایت کل فیلم در یک فریم