فناوری آینده به شما مزایای زندگی شهر را در هر نقطه‌ای می‌دهد!

پیش‌بینی‌هایی که می‌گوید آینده به سمت زندگی شهری در حال رشد است را باور نکنید. به گفته‌ی «جولیو گیل»، متخصص تدارکات، شهرنشینی درواقع در حال رسیدن به انتهای چرخه خود است و به‌زودی مردم زندگی و کار کردن در روستاها را انتخاب می‌کنند، به لطف پیشرفت‌های سریع در واقعیت افزوده، تحویل مستقل، انرژی خارج از شبکه و فناوری‌های دیگر، به‌زودی بیشتر مردم زندگی و کار در حومه شهر را انتخاب خواهند کرد. به دیوارهای بزرگ شهر فکر کنید و مزایای زندگی روستایی با گفت‌وگو پیش رو را در نظر بگیرید.

منبع: TedTalk

مطلبی دیگر
پوشیدن معماری / تصویر سازی قدیمی‌ای از چهار عضو گروه پنج که ساختمان‌های خود را به تن‌ کرده‌اند. این نوع عکاسی یکی از مدهای معماری دهه ۴۰ بود.
پیتر آیزنمن؛ ابژه‌ی بی‌وقفه شهرت