موزه‌‌ی شما؛ یادبود ١١ سپتامبر

موزه‌ شما

یک‌سوم مردم جهان به‌طور زنده شاهد فروریختن مرکز تجارت جهانی در ١١ سپتامبر ٢٠٠١ بودند و یک‌سوم دیگر از مردم جهان ظرف ٢۴ ساعت از آن مطلع شدند. (یادتان می‌آید که شما کجا بودید؟) نمایشگاه‌های موزه یادبود ١١ سپتامبر بازتابی است از تنوع تجربه مردم جهان از آن روز. جیک بارتون، طراح، در یک سخنرانی تأثیر گزار برخی از این اینستالیشن‌ها و چندین پروژه دیگر را معرفی می‌کند که هدفشان درگیر کردن و به مشارکت گرفتن فعالانه تماشاگر در نمایشگاه است.

منبع: 

TedTalk

More Stories
پرواز شبانه بر فراز لندن